Yrityksemme historia

Yrityksen juuret ulottuvat vuoteen 1973, jolloin Jorma Ruokolainen ja Antti Turunen perustivat yrityksen nimellä Turunen & Ruokolainen Ky. Ensimmäinen kone, joka yritykseen hankittiin, oli Volvo BM 462. Tuohon aikaan savotat olivat vielä metsurityönä tehtäviä ja hakkuut olivat varsin suuria verrattuna nykyisiin leimikkokokoihin.

Yritys pysyi yhden koneen firmana ja konekantaa uudistettiin siten, että seuraavassa vaihdossa hankittiin kokoluokaltaan hieman suurempi Volvo BM 868. Kone edusti aikansa teknistä huippua ollen ensimmäisiä oikeita metsäkoneita, jotka olivat nimenomaan tähän työhön suunniteltuja.

Vuonna 1979 Jorma Ruokolainen lunasti Antti Turusen osuuden yrityksestä ja jatkoi toimintaa nimellä J&P Ruokolainen Ay. Samalla konekanta vaihtui Kockums 84-31 -tyyppiseksi, joita olikin sitten kaksi kappaletta peräkkäin. Vuonna 1980 palkattiin yritykseen ensimmäinen työntekijä.

Vuonna 1984 konekantaa uudistettiin Kockums 84-35 -malliin.

Toiminta alkoi laajentua

Yrityksen toiminta alkoi laajentua vuonna 1986, jolloin mukaan tuli ensimmäinen monitoimikone, joka oli rakennettu Kockums 850 -runkoon. Tähän asti urakanantajana oli toiminut Metsähallitus ja nyt asiakaspohja laajeni silloisen Enso-Gutzeitin piiriin. Tällöin yritys muuttui osakeyhtiömuotoiseksi ja nimeksi vakiintui Jorman Kone Oy.

Tekninen kehitys oli tuohon aikaan varsin nopeaa ja etenkin monitoimikoneiden kohdalla tietotekniikka alkoi tulla yhä vahvemmin mukaan kehitykseen. Ajokoneiden osalta koneet muuttuivat kevyemmiksi ja niihin tuli leveämpiä renkaita ympäristövaurioiden ehkäisemiseksi.

1990-luvulle tultaessa oli konekanta laajentunut jo kahteen ajokoneeseen ja yhteen monitoimikoneeseen. Työntekijöitä yrityksessä oli neljä. 1990-luvun puolivälissä yritys käsitti kolme korjuuketjua eli yhteensä kuusi konetta. Työntekijöitä oli parhaimmillaan 11.

Toiminta jatkui samansuuruisena aina vuoteen 2010, jolloin konekantaa supistettiin vähentämällä yksi korjuuketju.

Olemme olleet mukana toiminnan kehittämisessä

Nykyisin yrityksellä on käytössään kaksi korjuuketjua ja konemerkkinä on John Deere.

Lopuksi voidaan todeta, että Jorman Kone Oy on käynyt läpi kaikki metsäteollisuuden koneellistamisen vaiheet. Yritys on ollut omalta osaltaan kehittämässä erilaisia teknisiä innovaatioita, joita on testattu vuosikymmenien saatossa. Kehitys alalla on ollut huimaa ja nykyisin metsäkonetyössä toimeentulonsa hankkivat henkilöt ovat sekä suuren vastuun kantajia että yrityksen ulkoisia vuorovaikuttajia.